11 lipca 2024

mediapunto.pl

Bądź na bieżąco w biznesie

Skutkiem słabego złotego dla firm i konsumentów są droższe prezenty, benzyna i wyjazdy turystyczne.

Spadek złotego

Złoty jest najsłabszy od 12 lat. We wtorek kurs polskiej waluty w stosunku do euro wzmocnił się, wracając w okolice 4,70 zł. Złoty stracił na wartości z powodu obaw o zdolność Polski do dotrzymania standardów UE, czyli imigracji i długoterminowych prognoz wzrostu gospodarczego. Słaba waluta sprawia, że konsumenci w tym kraju drożej kupują zagraniczne towary, a turyści będą mniej skłonni do ich odwiedzania. Słabsza waluta oznacza również, że kraj kupuje więcej własnej waluty, co może prowadzić do inflacji.

Dlaczego waluta w moim kraju jest mniej warta?

Waluta kraju staje się słaba, gdy jego rząd nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na pokrycie wydatków kraju. Kraj ma mniejsze szanse na posiadanie silnej waluty, jeśli ma wysokie stopy inflacji, jest zadłużony, bank centralny ma za dużo papierowych pieniędzy, występują napięcia polityczne z innymi krajami lub jeśli ich rząd jest nieprzejrzysty lub niestabilny.

Przykładem kraju ze słabą walutą jest Wenezuela. Mają wysokie stopy inflacji i są zadłużeni, co sprawia, że ich waluta jest mniej warta.

Słaby złoty oznacza, że będzie drożej

W 2016 roku złoty osłabił się wobec euro o 5%, a wobec dolara o 8%. Oznacza to, że obecnie Polacy drożej kupują towary z importu.

Słaby złoty oznacza, że dla obcokrajowców Polska będzie droższa.

Deprecjacja złotego może wymusić wzrost stóp procentowych nawet powyżej 4%. Więc co by się stało, gdyby stopy procentowe wzrosły? Wiele osób się nad tym zastanawiało. Cóż, logiczne wydaje się oczekiwanie szoku w popycie konsumpcyjnym, który może przełożyć się na silne zahamowanie polskiej gospodarki w przyszłym roku.

Jak uchronić się przed ryzykiem walutowym?

Ponieważ świat staje się coraz bardziej globalną wioską, istnieje potrzeba codziennego przeliczania walut.

Aby uchronić się przed ryzykiem związanym z takimi konwersjami, można zastosować strategie zabezpieczające, takie jak kontrakty terminowe i swapy.

Jakie są skutki słabej waluty dla światowej gospodarki?

Słaba waluta wpływa na eksport i import kraju. Na przykład, gdy wartość waluty spada, importowanie towarów z innych krajów staje się droższe. Odwrotnie, eksport staje się tańszy dla zagranicznych konsumentów.

Ponadto istnieją inne skutki dla światowej gospodarki. Po pierwsze, zwiększa to niepewność w handlu międzynarodowym, ponieważ wiele firm ma do czynienia nie tylko z własnymi walutami, ale także ze wszystkimi innymi walutami, którymi handluje się na świecie. Ponadto może to prowadzić do spowolnienia wzrostu gospodarczego niektórych krajów, ponieważ mają one trudności ze znalezieniem niezbędnego importu i wyeksportowaniem swoich produktów za granicę.