11 lipca 2024

mediapunto.pl

Bądź na bieżąco w biznesie

Spedycja morska- jak zorganizować transport ponadgabarytowy?

Transport morski jest główną częścią światowej gospodarki. Szacuje się, że każdego roku drogą morską transportuje się towary o wartości ponad 4 milionów dolarów. Obecnie transport morski staje się coraz bardziej wydajny dzięki zwiększonym inwestycjom w technologię i innowacje. W rzeczywistości przewiduje się, że światowy transport morski będzie rósł o 3% każdego roku do 2030 roku. Szybki rozwój transportu morskiego napędzany jest wzrostem konteneryzacji i cyfryzacji handlu morskiego na całym świecie. Jak wygląda transport gabarytowy drogą morską? 

Popularność transportu morskiego

Branża transportu morskiego jest jedną z najważniejszych branż na świecie. Odpowiada za przenoszenie towarów wielkogabarytowych, takich jak surowce, żywność i materiały budowlane, z jednego miejsca do drugiego. Istnieją dwa rodzaje transportu morskiego:

1. Regularna żegluga, czyli statki, które przewożą towary z jednego miejsca do drugiego, jak kontenerowiec lub masowiec;

2. Żegluga specjalistyczna, która obejmuje wszystkie statki przeznaczone do załadunku i rozładunku towarów na lądzie, takie jak lokomotywy, dźwigi, wagony.

Przewóz towarów ponadgabarytowych- wady i zalety

Transport morski jest najczęstszą formą transportu towarów wielkogabarytowych. To także najszybszy i najtańszy środek transportu. Ma jednak kilka wad, takich jak ograniczona ładowność, wysokie koszty i brak elastyczności. Jedną z takich wad jest to, że nie można go używać do transportu na duże odległości ze względu na ograniczoną ładowność. Inną wadą jest to, że ma wyższy koszt niż inne środki transportu, ponieważ wymaga więcej paliwa i więcej czasu na ustawienie i demontaż sprzętu w portach.

Transport morski- ustalenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej

Transport morski to branża ściśle regulowana. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) ustanowiła pewne zasady dotyczące przemieszczania towarów wielkogabarytowych na wodach międzynarodowych.

IMO ustanowiła szereg wytycznych dotyczących transportu towarów wielkogabarytowych, aby uniknąć szkód dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Wytyczne obejmują:

– Nie więcej niż 10% pojemności brutto statku;

– Nie więcej niż 1000 kg/m3;

– Nie więcej niż 20% długości statku lub 100 m2/m3;

– pozostawienie co najmniej 2 m między ładunkiem a innym ładunkiem lub między konstrukcjami ładunku i pokładu;

– Pozostawić co najmniej 4 m między statkami w porcie lub na kotwicowisku.