Oglaszamy24 Łódź Wielokrotne obszary przetargowe
15

Styczeń

4 lata ago

Wielokrotne obszary przetargowe

Wielokrotne obszary przetargowe
1 vote, 8.00 avg. rating (77% score)

rp_ekonomia36.jpgWielokrotne obszary przetargowe, czyli sytuacje, w których firmy oddziałują na siebie w kilku obszarach konkurencyjnych, również mogą sprzyjać stabilności wyników w sektorze. Na przykład, jeśli dwie firmy konkurują ze sobą jednocześnie na rynku amerykańskim i europejskim, to przewaga jednej z nich na rynku amerykańskim może być zrównoważona przez przewagę drugiej na rynku europejskim; natomiast indywidualnej przewagi nie tolerowałaby żadna z nich. Wielokrotne obszary umożliwiają wynagrodzenie jednej firmy przez drugą za to, że jej nie zaatakowała, i odwrotnie, przywołanie do porządku firmy wyłamującej się. Wzajemne powiązania w postaci wspólnych przedsięwzięć lub współuczestnictwa również mogą sprzyjać stabilizacji w sektorze przez tworzenie klimatu do współpracy oraz dostarczanie dość pełnej informacji o uczestnikach gry. Informacja taka zazwyczaj działa stabilizująco, gdyż ułatwia firmom właściwe reagowanie i powstrzymuje je od prób podejmowania nierozważnych inicjatyw strategicznych. Struktura przemysłu wpływa na sytuację konkurentów, na podejmowanie przez nich agresywnych działań i na stopień prawdopodobieństwa sprzeczności ich interesów. Struktura wyznacza zatem podstawowe parametry, w których podejmowane są posunięcia konkurencyjne, ale nie ma całkowitego wpływu na to, co nastąpi na tynku. Rywalizacja zależy też od konkretnej sytuacji poszczególnych konkurentów.

Nowe wpisy o biznesie:

Tag:
admin Administrator