12 czerwca 2024

mediapunto.pl

Bądź na bieżąco w biznesie

Polacy chcą weryfikacji szczepień u swoich współpracowników

Szczepienia pracowników

52% ankietowanych Polaków uważa, że pracodawcy powinni mieć prawo do sprawdzenia, którzy z ich pracowników są szczepieni. 42% Polaków uważa, że pracodawcy nie powinni mieć prawa do tych informacji.

Ta epidemia nasiliła się od września, ale opinie na ten temat niewiele się zmieniły. Odsetek badanych przyznających pracodawcy prawo do dostępu do takich informacji, wzrósł od tego czasu o 3 punkty procentowe, a sprzeciwiających się temu rozwiązaniu prawie się nie zmienił – wskazuje CBOS.

Ponad połowa respondentów w wieku 18-44 lat była przeciwna sprawdzaniu zaświadczeń, ale 8 na 10 respondentów w wieku powyżej 45 lat to popiera.

Gotowy już jest projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony. Opracowała go grupa posłów PiS. Są osoby oporne na to rozwiązanie, ale wynik nie jest jasny.

Połowa nie chce ograniczeń

Z ankiety wynika, że nieco ponad 2/5 osób popiera wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z miejsc publicznych przez osoby niezaszczepione. Połowa jest temu przeciwna.

Nastąpił lekki wzrost krytyki wysiłków rządu na rzecz zwalczania epidemii. Ci, którzy oceniają je pozytywnie (od 53% do 50%) i ci, którzy oceniają je negatywnie (od 39% do 42%).

W latach, odkąd epidemia stała się ogólnokrajowym kryzysem, nasz rząd podejmował wiele wysiłków, aby ją zwalczyć. Niektóre z tych wysiłków były bardziej skuteczne niż inne. Ci, którzy oceniają rząd pozytywnie i negatywnie, są teraz w konflikcie.